Zásady spracúvania osobných údajov

 

Pracujeme v súlade s nariadením Európskej únie o Ochrane osobných údajov – general data protection regulation – v skratke GDPR.

Čo to pre vás v skratke a zrozumiteľne znamená?

Na našich stránkach rozumiemedetom.sk a silarozvoja.sk, vecierok.sk, utuzovanievztahov.sk a 5jazykovlasky.sk  prevádzkujeme blog, máte možnosť si stiahnuť dokumenty zdarma, či objednať naše služby, alebo vstupenky na semináre a workshopy.

Na základe týchto úkonov spracuvávame osobné údaje – ukladáme si ich pre potreby účtovníctva, triedime ich, používame ich na analýzu návštevnosti webových stránok a lepšie cielenie reklamy.

Vaše osobné údaje zadaváte dobrovoľne do rôznych fomulárov na našich stránkach: objednávkové formuláre, stiahnutie dokumentov zdarma a podobne.

Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Ďalej podrobne rozpíšeme aké údaje uchovávame za akým účel, teda s akým právnym titulom.

Aké údaje teda uchovávame a za akým účelom (s akým právnym titulom)?

Cookies – váš poskytovateľ internetu vám priradil špeciálne číslo, čiže IP adresu. IP adresa je váš osobný údaj a využívame ju vrámci cookies.

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

V skratke – na základe systému cookies vás nezaťažujeme zbytočným obsahom, ktorý vás nezaujíma.

Objednávka služieb, vstupeniek, alebo produktov – na objednanie služby,  vstupenky (na workshop alebo seminár) alebo produktu potrebujeme spracovať vaše osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Spracovávame najmenší možný rozsah údajov: meno, priezvisko, vek, adresu, telefónne číslo, email, platobné údaje.

Pri Právnických osobách spracovávame aj informácie o spoločnosti, ktorá objednávku vytvára.

Stiahnutie dokumentov zdarma – na našich stránkach môžete nájsť rôzne materiály na stiahnutie. Tie vám pošleme na vami zadaný email. Stiahnutie dokumentov sa deje na základe vášho súhlasu. Email spracovávame v službe Mailchimp.

Keď si stiahnete naše dokumenty zdarma, uplatňujeme pravidlo oprávneného záujmu. To znamená, že vám budeme posielať aj ďalšie nové materiály a novinky z oblasti osobného rozvoja, ponuky seminárov a workshopov, to všetko maximálne 1 krát za týždeň.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše údaje uchovávame maximálne po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy neurčia inak (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy).

Samozrejme, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Môžete nám napísať email na ozsilarozvoja@gmail.com , alebo sa jednoducho odhlásiť z odberu na konci každého emailu.

 

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

 

Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od samotných fanúšikov našich projektov na podporu detí a osobného rozvoja, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie a rady o motivácii, utužovaní vzťahov a osobnom rovoji pre deti a dospelých.

 

Ste v bezpečí

Je pre nás dôležité, aby vaše údaje boli v bezpečí. Pracujeme na zabezpečených počítačoch, implementovali sme antivírusové systémy na kontrolu našich počítačov a zabezpečili sme ich proti hackerským útokom.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám, pokiaľ nejde o služby, v ktorých spracovávame vaše údaje, ako sú Mailchimp alebo Google.

 

Sme tu pre vás

Keďže spracovávame vaše osobné údaje, máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Na vyžiadanie Vám ich zašleme písomne, alebo nám napíšte na:

ozsilarozvoja@gmail.com

Máte právo na doplnenie osobných údajov, úpravu osobných údajov alebo  vymazanie osobných údajov.

Právo na vymazanie však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme (napríklad z dôvodu účtovníctva pri vašej objednávke) tak si ich musíme podľa zákona ponechať.

 

Kto všetko má prístup k vašim údajom?

Prevádzkovateľom na účely spracovania vašich osobných údajov je:

Občianske združenie Sila rozvoja, Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava

IČO: 42367034

DIČ: 2120348824

Štatutár: Petra Ragas

Náš tím funguje na základe zmlúv, ktoré zabezpečujú, že vaše údaje sú vrámci nášho tímu v bezpečí.

Na komunikáciu využívame Gmail, ktorý máme zabezpečený dvojitým overením hesla.

Účtovnícke služby – Zuzana Melišková, zuzana.meliskova@gmail.com

Hosting webu máme zakúpený vo firme  Webglobe – Yegon, s.r.o.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľké firmy na trhu – v nich sme odsúhlasili ich nové podmienky, ktoré sú tiež v súlade s nariadením GDPR.

Ide o:

Softvér na správu emailových adries – Mailchimp

Softvér na analýzu webu – Google Analytics

Cloudový softvér na správu dokumentov – Google Drive

 

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na projekty a produkty projektov, s ktorými spolupracujeme a pomáhame si. Tieto projekty však majú vlastné Zásady spracovania osobných údajov a my za ne nezodpovedáme.

Aj napriek tomu nás neváhajte kontaktovať, ak máte akékoľvek podozrenie na nedodržiavanie zásad GDPR u tretích strán.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás na: ozsilarozvoja@gmail.com

Aktualizácia dňa 25.5.2018.

X